ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [เมื่อ 15 มีนาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง (ความเสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญฉลาด)สำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารแนบ : ประกาศคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง

                   คู่มือลูกพ่อขุนผาเมือง

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 107 ครั้ง