หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) พ.ศ.2566-2570   [13 มีนาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) พ.ศ.2566-2570

เอกสารแนบ : ร่างหนังสือ

                   เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ

                   การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

                   แบบสรุปโครงการ (ตาราง)

                   แบบโครงการย่อ

                  

                  

อ่าน 314 ครั้ง