หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   [18 เมษายน 2566]

รายละเอียดข่าว : การทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   แบบฟอร์มทบทวนสาระสำคัญ

                   ข้อเสนอโครงการ

                  

                  

                  

                  

อ่าน 79 ครั้ง