หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา   [20 สิงหาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูณณ์

เอกสารแนบ : หนังสือเชิญประชุม

                   ระเบียบวาระการประชุม

                   นำเสนอที่ประชุม

                  

                  

                  

                  

อ่าน 318 ครั้ง