รายงานการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์
 รายงานการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อรายงาน / ไฟล์แนบ
1 05 พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

2 05 พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

3 07 สิงหาคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

4 29 มิถุนายน 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

5 09 มิถุนายน 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

6 09 มิถุนายน 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

7 07 เมษายน 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

8 17 มีนาคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

9 27 มกราคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

10 27 มกราคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

11 27 มกราคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

12 27 มกราคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

13 15 ตุลาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

14 29 สิงหาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

15 31 กรกฎาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

16 27 มิถุนายน 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

17 30 พฤษภาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

18 14 พฤษภาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

19 18 มีนาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

20 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ถัดไป] [สุดท้าย]