รายงานการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์
 รายงานการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อรายงาน / ไฟล์แนบ
1 29 มกราคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) เล่มที่ 1 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

2 03 มกราคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

3 12 ธันวาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561

4 08 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

5 29 ตุลาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

6 26 กันยายน 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

7 08 สิงหาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

8 08 สิงหาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

9 08 มิถุนายน 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

10 14 พฤษภาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

11 03 เมษายน 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

12 18 มีนาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

13 09 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) (ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

14 12 มกราคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) (ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560) ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

15 12 มกราคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) (ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560) ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560

16 27 ธันวาคม 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) (ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560

17 31 ตุลาคม 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) (ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560) ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560

18 31 ตุลาคม 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) (ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560) ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

19 31 ตุลาคม 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.) (ตามคำสั่ง คสช.ที่19/2560) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560

20 11 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 / 2560

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ถัดไป] [สุดท้าย]