รายงานการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์
 รายงานการประชุม กศจ.เพชรบูรณ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อรายงาน / ไฟล์แนบ
1 11 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 / 2560

2 11 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 / 2560

3 11 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2560 เล่มที่ 2

4 11 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2560 เล่มที่ 1

5 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 13 / 2559 เล่มที่ 2

6 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 13 / 2559 เล่มที่ 1

7 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 / 2559

8 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11 / 2559

9 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10 / 2559

10 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9 / 2559

11 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 / 2559

12 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7 / 2559

13 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6 / 2559

14 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 / 2559

15 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 / 2559

16 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 / 2559

17 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 / 2559

18 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2559

19 07 กรกฎาคม 2560 รายงานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

20 07 กรกฎาคม 2560 แบบรายงาน

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ถัดไป] [สุดท้าย]